Kullanıcı Sözleşmesi

Kullanıcı Sözleşmesi

MADDE 1 - TARAFLAR
1.1 - SATICI
Ticaret Unvanı: Kent Optik A.Ş
Adres: Şehit Ahmet Sok. Mecidiyeköy İş Merkezi No:4 Kat:16 Şişli/,İstanbul
İnternet Sitesi: https://www.
Mersis No: 0544060647100018
E-mail: ozlemd@kentoptik.com.tr
Telefon: 0212.325 05 26
Faks: 0212.325 05 29
(Bundan sonra “KENT OPTİK” olarak anılacaktır.)
 
1.2 - ALICI
KENT OPTİK' a shop.kentoptik.com.tr internet sitesine üye olan internet kullanıcısı ("üye")
 
MADDE - 2 KONU
İşbu Sözleşme'nin konusu KENT OPTİK' un sahip olduğu internet sitesi shop.kentoptik.com.tr 'den üyenin faydalanma şartlarının belirlenmesidir.
 
MADDE 3 - TARAFLARIN HAK VE YüKüMLüLüKLERİ
3.1. üye, shop.kentoptik.com.tr internet sitesine üye olurken 18 yaşından büyük olduğunu, verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, KENT OPTİK' in bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.
3.2. üye, KENT OPTİK tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üyenin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından KENT OPTİK'e karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, KENT OPTİK' in söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.
3.3. üye shop.kentoptik.com.tr internet sitesini  kullanırken mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır.
3.4. üye, shop.kentoptik.com.tr internet sitesini  hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.
3.5. shop.kentoptik.com.tr internet sitesinde üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlamaktadır. Bu görüş ve düşüncelerin KENT OPTİK ile hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. KENT OPTİK'un üyenin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üyenin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
3.6. KENT OPTİK, üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. üye, shop.kentoptik.com.tr internet sitesinin veya Kent Optik mobil uygulamasının kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden KENT OPTİK'dan tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.
3.7. üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye aittir.
3.8. İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, KENT OPTİK'u bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, KENT OPTİK' un üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.
3.9. KENT OPTİK'un her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde üyenin üyeliğini silme, müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. üye işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, KENT OPTİK'un hiçbir sorumluluğu yoktur.
3.10. shop.kentoptik.com.tr internet sitesi yazılım ve tasarımı KENT OPTİK mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Bu web sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.
3.11. KENT OPTİK tarafından shop.kentoptik.com.tr internet sitesinin veya Kent Optik mobil uygulamasının iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi bir takım bilgiler toplanabilir.
3.12. KENT OPTİK kullanıcılarına daha iyi hizmet sunmak, ürünlerini ve hizmetlerini iyileştirmek, sitenin kullanımını kolaylaştırmak için kullanımını kullanıcılarının özel tercihlerine ve ilgi alanlarına yönelik çalışmalarda üyelerin kişisel bilgilerini kullanabilir. KENT OPTİK, üyenin shop.kentoptik.com.tr internet sitesi üzerinde yaptığı hareketlerin kaydını bulundurma hakkını saklı tutar.
3.13. ALICI, shop.kentoptik.com.tr internet sitesine üye olurken özel indirim ve kampanyalar ile çeşitli ürün/hizmet ve aktiviteler ile ilgili pazarlama faaliyetleri kapsamında KENT OPTİK'in tarafıma e-posta göndermesine onay veriyorum onayına tıklayarak onay vermesi durumunda tarafına özel indirim ve kampanyalar ile çeşitli ürün/hizmet ve aktiviteler ile ilgili pazarlama faaliyetleri kapsamında KENT OPTİK'in kendisine e-posta gönderilmesine izin verdiğini kabul ve beyan etmektedir. Müşteri bülten üyeliğinden çıkmak için Hesabım, üyelik Bilgilerim bağlantısından Bilgileri Güncelle alanına tıklayarak tercihini değiştirebilir ya da tarafına gönderilen e-postaların alt kısmında bulunan bülten üyeliğinden çıkmak istiyorum bağlantısına tıklayarak bülten üyeliğinden çıkabilir.
3.14. KENT OPTİK, üyenin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya (a) yasal gereklere uygun hareket etmek veya Kent Optik’e tebliğ edilen yasal işlemlere uymak; (b) KENT OPTİK haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir.
3.15. KENT OPTİK tarafından web sitesinin virus ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virus koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda üye KENT OPTİK web sitesi'ne girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.
3.16. KENT OPTİK, sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme veya KENT OPTİK web sitesi'nde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.
3.17. KENT OPTİK, üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.
3.18. Taraflar, Kent Optik’e ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HUMK madde 287'ye uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.
MADDE 4 - TARAFLARIN HAK VE YüKüMLüLüKLERİ
İşbu sözleşme üyenin üyeliğini iptal etmesi veya KENT OPTİK tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. KENT OPTİK üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.
MADDE 5 - YETKİLİ MAHKEME
İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflarda tüketici heyeti ve mahkemeleri yetkilidir.


Paylaş

Yorumlar