Mesafeli Satış Sözleşmesi

Mesafeli Satış Sözleşmesi

İNTERNET YOLU İLE KISA MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ
(“Sözleşme”)

MADDE 1: SÖZLEŞMENİN TARAFLARI
1.    SATICI:
Ticaret Unvanı: Kent Optik A.Ş
Adres: Şehit Ahmet Sok. Mecidiyeköy İş Merkezi No:4 Kat:16 Şişli/,İstanbul
İnternet Sitesi: https://www.
Mersis No: 0544060647100018
E-mail: ozlemd@kentoptik.com.tr
Telefon: 0212.325 05 26
Faks: 0212.325 05 29
(Bundan sonra “Satıcı” olarak anılacaktır.)
2.    ALICI:
Adı-Soyadı/Unvanı:  [.]
Adres: [.]
Telefon: [.]
E-mail: [.]
(Bundan sonra “Alıcı” olarak anılacaktır.)
MADDE 2: SÖZLEŞMENİN KONUSU
İşbu Sözleşme’nin konusu Alıcı’nın KENT OPTİK A.Ş’ye ait shop.kentoptik.com.tr internet sitesinden elektronik ortamda siparişini verdiği aşağıda nitelikleri ve satış bedeli yer alan ürün(ler)in Alıcı’ya satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun (“Kanun”) ve 29188 Sayılı Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (“Yönetmelik”) hükümleri uyarınca tarafların hak ve yükümlüklerinin belirlenmesidir.
MADDE 3: SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN VE HİZMETLER
Alıcı tarafından elektronik ortamda satın alınan Sözleşme konusu ürün/ürünlerin cinsi ve türü, marka/modeli, rengi, KDV dâhil satış fiyatı, ödeme şekli, teslim alacak kişi bilgisi, teslimat adresi, fatura bilgileri ve kargo bedeli aşağıda belirtildiği gibidir.
………………………………………
……………………………………...

MADDE 4:TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
4.1. Satıcı, Sözleşme’den doğan yükümlülüklerini Kanun ve Yönetmelik hükümleri gereğince İşbu Sözleşme’nin 9. Maddesinde anılan mücbir haller dışında eksiksiz yerine getirmeyi kabul ve taahhüt eder.
4.2. Sözleşme konusu ürün, yasal 30 (Otuz) günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için Alıcı’nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak shop.kentoptik.com.tr internet sitesinde ön bilgiler adı altında açıklanan süre içinde Alıcı veya Alıcı’nın gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir. Sözleşme konusu ürün, Alıcı’nın talebi doğrultusunda, Alıcı’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden Satıcı sorumlu tutulamaz.

4.3. Satıcı, Sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile birlikte teslim edilmesinden sorumludur.
4.4. Alıcı internet sitesine kaydı esnasında site kayıt formunda bildirdiği veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adres, e-posta, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgilerinin doğru olduğunu ve Satıcı’nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm muhtemel zararları aynen ve derhal tazminle mükellef olduğunu kabul ve beyan eder.
4.5 18 yaşından küçük kişiler shop.kentoptik.com.tr internet sitesi aracılığıyla alışveriş yapamazlar. Alıcı, işbu Sözleşme’yi elektronik ortamda teyit etmekle, 18 yaşından büyük olduğunu kabul ve beyan etmiş olur. Satıcı’ya Alıcı tarafının yaşının yanlış yazılmasından dolayı hiçbir şekilde sorumluluk yüklenemez.
4.6 Alıcı, Sözleşme ile kendisine yüklenen edimleri İşbu Sözleşme’nin 9. Maddesinde anılan mücbir sebepler dışında eksiksiz yerine getirmeyi kabul ve taahhüt eder.
4.7. Alıcı, shop.kentoptik.com.tr internet sitesinde Sözleşme konusu ürün(ler)in temel nitelikleri, tüm vergiler dâhil satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ve bunun masraflarının aksi belirtilmedikçe Alıcı tarafından karşılanacağına, teslimatın gerçekleştirileceği süreye vakıf olduğunu ve Satıcı’nın tam ticaret unvanı, açık adresi ve iletişim bilgilerine ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu, cayma hakkının kullanılması şartları hakkında doğru ve eksiksiz olarak bilgi edindiğini ve elektronik ortamda kendi iradesi ile gerekli teyidi verdiğini beyan eder.
4.8. Alıcı, bu Sözleşme’yi elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce, Satıcı tarafından Alıcı’ya verilmesi gereken unvan, adres, iletişim bilgileri, MERSİS numarası siparişi verilen ürünlere ait temel özellikler, ürünlerin tüm vergiler dâhil satış fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini, cayma hakkı ve cayma hakkının kullanım usulü ve koşulları hakkında doğru ve eksiksiz olarak bilgi edindiğini teyit etmiş olur.
4.9. Alıcı, shop.kentoptik.com.tr internet sitesinde Sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu ve keza işbu Sözleşme hükümlerini ve tarafına ait yükümlülükleri okuduğunu, kabul ettiğini ve bunlara ilişkin elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.
4.10. Alıcı, aldığı ürünü iade etmek istemesi durumda ne suretle olursa olsun ürüne ve ambalaja zarar vermemeyi, iade anında fatura aslını ve irsaliyesini iade etmeyi kabul ve taahhüt eder.MADDE 5: SİPARİŞ/ÖDEME PROSEDÜRÜ
5.1. Alıcı, shop.kentoptik.com.tr adlı internet sitesinde sunulan ürünlerden sipariş verebilmek için internet sitesinde talep edilen bilgileri girmek zorundadır. Alıcı’nın üye olmadan sipariş vermesi halinde Alıcı internet sitesi üzerinde bulunan Kullanım Koşulları, Gizlilik Politikası ve gerekli diğer belgeleri onaylayarak sipariş girişini sonlandırmadan evvel shop.kentoptik.com.tr internet Sitesine üye olmaktadır. Alıcı, üyeliğini sonlandırmak istediği takdirde Satıcı’nın işbu Sözleşme’nin 1. maddesinde belirtilen mail adresine üyelik iptal talebini içeren bir email göndermek suretiyle üyeliğini sona erdirebilir.
5.2.  Alıcı, sipariş ettiği ürünlerin standart (hazır) veya kişiye veya kuruma özel sipariş olup olmamasına göre iade etme koşullarının değişiklik arz edeceğini peşinen kabul eder. Bu kapsamda Alıcı, tüzel veya gerçek kişi olup olmadığına bakılmaksızın sipariş ettiği ürünlerin kendisine özel olarak hazırlanması durumunda, ürünleri iade etme hakkına sahip olmadığını peşinen kabul eder.
5.3.  Alıcı, ürünü seçerken internet sitesi üzerinden beyan ettiği ve/veya seçtiği seçeneklerin hatalı olmasından ve ürünün internet sitesinden seçtiği şekilde, kendi talebi uyarınca hazırlanmasından sorumludur. Bu konuda Satıcı’ya herhangi bir sorumluluk yüklenemez.
5.4. Sözleşme konusu ürünün teslimatının gerçekleştirilebilmesi için işbu Sözleşme’nin elektronik ortamda onaylanarak Satıcı’ya ulaştırılmış olması ve bedelinin Alıcı tarafından Satıcı’nın belirlediği ödeme şekline uygun olarak yapılmış olması şarttır. Siparişlerin işleme alınma zamanı, siparişin verildiği an değil, kredi/banka hesabından gerekli tahsilatın yapıldığının tespit edildiği andır. Herhangi bir sebeple ürün bedeli ödenmez veya banka tarafından iptal edilirse, Satıcı ürünün teslimatı konusunda yüklenmiş olduğu yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.
5.5.  Alıcı tarafında shop.kentoptik.com.tr  internet sitesinden sipariş edilen ürünlere ait satış bedeli İnternet Sitesinde ve Alıcı’ya gönderilen fatura içeriğinde belirtilmiştir. Aksi belirtilmedikçe, fiyatlara KDV dâhildir.
5.6.  Alıcı’nın, kredi kartıyla taksitli alışveriş yapması durumunda internet sitesinden seçmiş olduğu taksit biçimi geçerlidir. Taksitlendirme işlemlerinde, Alıcı ile kart sahibi banka arasında yürürlükte bulunan sözleşmenin ilgili hükümleri geçerlidir. Kredi kartı ödeme tarihi banka ile Alıcı arasındaki sözleşme Hükümlerince belirlenmekte olup Satıcı’nın bu konuya ilişkin herhangi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır.
5.7. Ürünün tesliminden sonra Alıcı’ya ait kredi/banka kartının Alıcı’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız ve hukuksuz olarak kullanılması sebebi ile ilgili banka veya finans kuruluşunun ürün bedelini Satıcı’ya ödememesi halinde, Alıcı’nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 (üç) işgünü içerisinde Satıcı’ya gönderilmesi zorunludur. Bu halde kargo gideri Alıcı’ya aittir.
5.8.  Sözleşme konusu hazır ürünlerde stok problemi ile karşılaşılması halinde Alıcı hemen bilgilendirilir. Alıcı’nın isteği doğrultusunda yeni bir ürün gönderilebilir, ürünün stoklarda yerini alması beklenebilir ve/veya sipariş iptal edilebilir.
5.9.  Yukarıdaki 5.8. maddeye bağlı olarak Alıcı, ürünün nakli ve teslimat koşullarının, muhtemel koşullara karşı alınan tedbirlerin ve yapılan uyarıların olduğu shop.kentoptik.com.tr internet sitesinden Sevkiyat/Ödeme Prosedürü bilgilerini okuyup bilgi sahibi olduğunu kabul ve taahhüt eder.
5.10. Alıcı’nın shop.kentoptik.com.tr internet sitesinden Sözleşme konusu ürünün siparişini vermesi ödeme yükümlülüğü altına girdiği anlamına gelmektedir.
MADDE 6: SEVKİYAT VE TESLİMAT PROSODÜRÜ
6.1. Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için Alıcı’nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak Alıcı’nın konumuna internet sitesinde belirtilen iş günü içeresinde Alıcı veya Alıcı’nın gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa, Satıcı’nın anlaşmalı olduğu kargo firması tarafından teslim edilir. 
6.2. Kural olarak teslimat masrafları Alıcı’ya aittir. Satıcı, internet sitesinde, sistemde işlemin gerçekleştiği süre zarfında ilan ettiği tutarın üzerinde alışveriş yapanların teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını veya kampanya dâhilinde ücretsiz teslimat yapacağını beyan etmişse, teslimat masrafı Satıcı’ya ait olacaktır. Bununla birlikte Satıcı, teslimatın hangi koşullarda kendisi tarafından karşılayacağını belirlemekte serbest olup teslimat ücretine ilişkin herhangi bir taahhütte bulunmamaktadır.
6.3. Belirtilen günler içerisinde ürün/ürünler müşteriye ulaşmadığı takdirde Alıcı tarafından teslimat problemleri hakkında Satıcı’nın müşteri hizmetlerine telefon ya da e-mail yoluyla ulaşılması halinde, şirket yetkilileri konu ile hemen ilgilenip, gerekli çözümü sağlayacaktır. Teslimat problemleri yaşanmaması için Alıcı’nın sevkiyat bilgilerini tam ve eksiksiz doldurması, teslimat yapılacak adreste bulunması ve teslimat prosedürlerine riayet etmesi gerekmektedir. Zarar görmüş paket durumunda; zarar görmüş paketler teslim alınmayarak Kargo Şirketi yetkilisine teslimat anında tutanak tutturulmalıdır. Eğer Kargo Şirketi yetkilisi paketin hasarlı olmadığı görüşünde ise, paketin Kargo Şirketi yetkilisinin nezaretinde açılarak ürünlerin hasarsız teslim edildiğini kontrol ettirme ve durumun yine bir tutanakla tespit edilmesini isteme hakkı Alıcı’ya aittir.

Bununla birlikte paket içeriğinde ürün noksanlığı bulunması halinde; eksik ürünleri içeren paket teslim alınmayarak Kargo Şirketi yetkilisine teslimat anında tutanak tutturulmalıdır. Eğer Kargo Şirketi yetkilisi pakette eksik ürün olmadığı görüşünde ise, paketin Kargo Şirketi yetkilisinin nezaretinde açılarak ürünlerin tam teslim edildiğini kontrol ettirme ve durumun yine bir tutanakla tespit edilmesini isteme hakkı Alıcı’ya aittir. Bu prosedürün Alıcı tarafından işletilmemesi halinde, zarar gören veya eksik teslim edilen paketlere ilişkin Kargo Şirketine herhangi bir iddiada bulunulamayacağından, Satıcı’ya herhangi bir sorumluluk yüklenmeyecektir.

6.4. Alıcı’nın Satıcı’nın belirlediği taşıyıcı dışında başka bir taşıyıcı ile ürünün gönderilmesini talep etmesi durumunda ürünün ilgili taşıyıcıya tesliminden itibaren oluşacak kayıp ve hasarlardan Satıcı sorumlu değildir.

6.5. Siparişin gerçekleşmesi durumunda Alıcı işbu Sözleşme’nin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.
   
MADDE 7: CAYMA HAKKI

7.1. Alıcı, ürünün kendisine ya da göstermiş olduğu adresteki gerçek veya tüzel kişilere teslim tarihinden itibaren 14 (ondört) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin Sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkı süresi, Alıcı’nın veya Alıcı tarafından belirlenen üçüncü kişinin ürünü teslim aldığı gün başlar. Satıcı tarafından Alıcı’ya sunulan herhangi bir hizmet söz konusu olduğunda, hizmet sunumuna ilişkin mesafeli satış sözleşmelerinde bu süre sözleşmenin imzalandığı tarihte başlar. Cayma hakkı sona ermeden önce tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz.

7.2. Alıcının sahip olduğu cayma hakkının; İşbu Sözleşme’de düzenlenen, “cayma hakkı kullanılamayacağı haller” başlıklı hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır.

7.3. Alıcı işbu Sözleşme’nin akdedildiği tarihte Satıcı tarafından cayma hakkının mevcudiyeti ve süresi hakkında detaylı bilgilendirmenin kendisine yapılmış olduğunu açıkça taahhüt etmektedir.

7.4. Alıcı, cayma hakkı süresi içinde ürünün mutat kullanımını aşan kullanımları sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan sorumludur.

7.5. Satıcı, üründe Alıcı’nın olağan bir gözden geçirmenin ötesinde bir kullanımı olduğunu tespit ederse, ürünü almaz ve bedeli iade etmez. Bu halde Alıcı’nın cayma hakkı bulunduğundan bahsetmek mümkün olmayacaktır.

7.6. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde Satıcı’ya Alıcı tarafından işbu Sözleşme’nin 1. maddesinde yer alan bilgiler doğrultusunda faks, e-mail veya telefon ile bildirimde bulunulması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya Alıcı’ya teslim edilen ürünün Satıcı’ya gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 14 (On Dört) gün içinde ürün bedeli ve Alıcı’yı borç altına sokan tüm belgeler Alıcı'ya iade edilir.

Kredi kartı kullanılan ödemelerde iade işlemi de Alıcı’nın kredi kartına iade sureti ile yapılır.

Alıcı, Satıcı tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından Alıcı hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 20 (Yirmi) iş günü olabileceğini, bu tutarın bankaya iadesinden sonra Alıcı’nın hesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, Alıcı, olası gecikmeler için Satıcı’yı sorumlu tutamayacağını peşinen kabul eder.

7.7. Alıcı’nın özel istekleri ve/veya kişisel ihtiyaçları uyarınca üretilen veya üzerinde değişiklik veya ilaveler yapılarak kişiye özel hale getirilen veya niteliği itibariyle iade edilemeyecek, hızlı bozulma veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan bir ürün söz konusu olduğunda Alıcı cayma hakkını kullanamaz.

7.8.  Ürün iadesi söz konusu olduğu takdirde vergi mevzuatı gereği fatura aslı Alıcı tarafından Satıcı’ya gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez.

7.9. İade edilen ürünün kargo bedeli Satıcı tarafından karşılanacak olup, Satıcı’nın anlaşmalı olduğu taşıyıcı firma aracılığıyla ürün iade edilmelidir. Aksi takdirde ürünün kargo bedeli Alıcı tarafından karşılanacaktır.

7.10. Alıcı, cayma hakkını işbu madde 7’de anılan şekilde kullanmadığı takdirde, cayma hakkının varlığından ve/veya bu hakkının devam ettiğinden kesin suretle söz edilemez.

7.11. Cayma hakkının kullanılması durumunda Satıcı tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.

7.12. Alıcı’nın cayma hakkını kullanması durumunda işbu Sözleşme haricinde işbu Sözleşme’nin konusu ile doğrudan veya dolaylı olarak ilintili tüm yan sözleşmeler de kendiliğinden sona erer. Bu durumda Alıcı ürünü işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatına uygun kullandığı takdirde herhangi bir masraf, tazminat veya cezai şart ödemekle yükümlü değildir.

7.13. Teslim alınmış olan bir ürünün değerinin azalması ya da iadeyi imkânsız kılan bir nedenin varlığı cayma hakkının kullanılmasını engellemez. Ancak değer azalması veya iadenin imkânsızlığı tüketicinin kusurundan kaynaklanıyorsa, Satıcı’ya ürünün değerini ya da değerindeki azalmayı tazmin etmesi gerekir. Ürünün mutat kullanılması sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalar değer azalması sayılmaz.

7.14. Satıcı ürünü kendisinin iade alacağına dair bir teklifte bulunmadıkça, Alıcı cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimi yönelttiği tarihten itibaren 10 gün içinde ürünü Satıcı veya sağlayıcıya ya da yetkilendirmiş olduğu kişiye göndermekle yükümlüdür

MADDE 8: CAYMA HAKKININ KULLANILAMAYACAĞI HALLER

8.1 Ürünün kendisinin ve varsa içindeki kutusu, silme bezi,  garanti belgesi, temizleme kiti vb. herhangi diğer içeriklerinin zarar görmesi halinde.

8.2 Alıcı’nın ürünü teslim aldığı veya ürünü gönderdiği adresteki gerçek veya tüzel  3. kişi tarafından ürünün teslim alınıp 14 gün içerisinde Alıcı’nın cayma hakkını kullanacağına dair bildirimde bulunmaması halinde.

8.3. Alıcı tarafından ambalajı açıldığı takdirde iade edilmesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayan ürünler, teslim edildikten sonra doğası gereği başka ürünlerle karışıp ayrıştırılması mümkün olmayan ürünler olması halinde.

MADDE 9: TARAFLARIN BEYANLARI VE SORUMSUZ OLDUĞU HALLER

9.1. Satıcı, İnternet Sitesinde yayımlanan fiyatlar ve ürün, renk, materyal çeşitleri ile hazır tasarımlar, promosyonlar ve kampanyalar üzerinde dilediği zaman, ayrıca herhangi bir bilgilendirme yapma zorunluluğu bulunmaksızın değişiklik yapma ve/veya belirtilen tüm hususları iptal etme, silme, kullanıma kapatma hakkını saklı tutar. Alıcı, bu değişiklikler veya iptallerden dolayı uğrayacağı doğrudan ve/veya dolaylı zararlar için Satıcı’dan her ne nam altında olursa tazminat talep etmeyeceğini peşinen kabul ve beyan eder.

9.3. Sipariş oluşturulurken bilgisayar veya tablet ekranlarında görünen tasarım dosyasındaki renkler veya renk kartelalarından görülen renkler, basılmış üründe görünen renklerle birebir aynı olmamasından, tasarım dosyasındaki renkler ile imal edilen ürün arasında ton farkı bulunmasından Satıcı sorumlu tutulamaz.

9.4. Alıcı, bazı ürünlerin dış mekân kullanımına uygun olmadığını, güneşe veya rutubete maruz bırakılmayacağını, bazı ürünlerin uygun saklama koşulları içinde bulundurulması gerektiğini bildiğini kabul eder.

9.5. İşbu Sözleşme’nin konusu ile ilgili olarak, Sözleşme’nin Satıcı tarafından eksik ifası, ayıplı veya kusurlu ifası hallerinde Alıcı, herhangi bir müspet ve/veya menfi zarar ve kâr kaybı da dâhil olmak üzere herhangi bir zararını talep etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder. Bu kapsamda, Satıcı’nın işbu Sözleşme’den doğabilecek maddi sorumluluğu en fazla sipariş tutarı kadardır.

9.6. Satıcı, Sözleşme’nin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.

MADDE 10: MÜCBİR SEBEPLER

10.1 Sözleşme’nin akdedildiği tarihte var olmayan ve Satıcı’nın kontrolü dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla Satıcı’nın Sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmesini ya da bunları zamanında yerine getirmesini imkânsızlaştıran haller, mücbir sebep (her türden doğal afet, savaş, terör, ayaklanma, mevzuat hükümlerinde değişiklik, el koyma, grev, lokavt, üretim ve iletişim tesislerinde önemli mahiyette arıza, yangın ve/veya sürekli elektrik ve/veya internet kesintileri vb.) olarak kabul edilir.

10.2. Mücbir Sebep durumunda Satıcı, işbu Sözleşme ile yüklenmiş olduğu edimleri tek taraflı olarak yerine getirmekten ödenen bedelin iadesini yaparak tazminatsız olarak kaçınabilir.

10.3. Mücbir sebebin 30 (otuz) günden fazla sürmesi halinde Alıcı işbu Sözleşme’yi feshederek ödediği bedelin iadesini talep edebilir.


MADDE 11: YETKİLİ MAHKEME

İşbu Sözleşme'nin uygulanmasından kaynaklanan her türlü uyuşmazlığın çözümünde; Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen parasal sınırlar nazara alınarak İl/İlçe Tüketici Hakem Heyetleri ile Alıcı’nın veya Satıcı’nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.


Paylaş

Yorumlar